¡Bienvenidos a Claret Xàtiva! Gracias por elegirme

Història del Col·legi

La llavor claretiana i un edifici singular

 

Este edifici el van construir els Pares Claretians a la década dels 60 sobre uns terrenys d'1 hectàrea, 53 àrees i 50 centiàrees adquirits a D. José Luis Merita Semper en data sis de març de mil nou-cents seixanta-tres.

Més endavant també adquiriren uns terrenys als germans Dña. Maria i D. Germán Pascual Vila en data vint-i-quacute de febrer de mil nou-cents seixanta-set; terrenys de 62 hectàrees i 71 centiàrees que destinaren a ampliació de patis.

Cal dir que una de les estipulacions del contracte aclaria: “El que la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María adquiere esta finca para el establecimiento con caracter privado, de Escuelas de Enseñanza Primaria, Secundaria, Colegio Mayor, Filosofado o Teologado que tienen o puedan crear en Játiva, tanto para la clase escolar en general como para la instrucción y formación del personal discente de esa Congregación compradora”.

Molts serien els exemples de pares i alumnes que, desinteressadament, col·laboraren en la seua construcció portant rajoles i altres materials, donat que el Pares Claretians tenien una economia bastant precària.

L'ensenyament que impartien era Parvulari, Primària, Secundària i Batxillerat. Tenien alumnes interns i externs.

L'edifici, emplaçat al Camí Dos Molins, s/n al que s'accedia per un pas elevat sobre les vies del tren, ocupava una superfície construida de 15.794 metres quadrats, edificats en planta baixa i quatre plantes altes elevades, amb dues escales amples de comunicació pel vestíbul i altres dues, una per cada extrem de l'inmoble. A més a més ja contava amb servei d'ascensor.

Les intal·lacions esportives, de 1.147 metres quadrats de patis interns descoberts, un d'ells cimentat per a patinatge, bàsquet, tennis, etc. Un altre, amb instal·lacions de parc infantil per a jocs de parvulari. També contava amb 237'50 metres quadrats de pati interior cobert (l'actual gimnàs) i amb 17.500 metres quadrats de patis exteriors.

Quant a les instal·lacions docents tenien Consergeria (amb vivenda per al Conserge), Secretaria, Administració, Direcció, Sales de Professors, Sales d'usos múltiples, Sales per rebre visites, Tutories i Menjador. Tanmateix, un gran Saló d'Actes amb una capacitat per a 770 seients i totalment equipat per a fer cine amb un projector universal marca OSSA. La Capella, situada a la primera planta de l'edifici tenia una superfície de 770 metres quadrats, amb les imatges del Cor de Maria i Crist crucifixat. Els laboratoris, en número de tres, totalment equipats i instal·lats per a Ciéncies, Física i Química, a nivell de Batxillerat Superior. Coronava l'edifici una gran terrassa a la qual els Claretians pensaven que es podia utilitzar com espai recreatiu, gimnástic, etc.

 

Canvi de titularitat a l'arquebisbat

 

L'estiu de l'any 1.972 els Pares Claretians veuen la necessitat de vendre el Col·legi entre d'altres raons, perqué al disminuir les vocacions no podien atendre tots els Centres que tenien. Per la qual cosa, amb data 12 de juliol de 1.972, l'aleshores Superior de la Comunitat i Director del Col·legi Pare Carmelo Astiz Lizarraga envia una oferta de venda del Centre al Ministeri d'Educació i Ciéncia.

Però sería l'Arquebisbat de València (per mitjà del Bisbe auxiliar D. Jesé Pla) qui adquirirí este Centre durant l'estiu de 1.973. Aleshores estaven el P. Carmelo Astiz (Superior i Director), el P. Sanz que era l'economista i moltes vegades per pagar els professors baixava les almoines de Sant Agustí i els pagava en pessetes, el P. Albino, el P. Celma, el P. Latorres, el P. Costa, el P. Salvador, el P. Alonso que era l'Administrador a l'igual que el P. Julio, el P. Bertolí que venia llepolies a la finestra del pati cobert, i els Germans Bernardino i Gil.

El professorat seglar que quedava, D. Miguel Cerdá (que va entrar l'any 1.969), D. Antonio Sanchez (que també va entrar l'any 1.969 i hui ja no es troba entre nosaltres), D. Emilio Belda (que va entrar l'any 1.970), Dña Marita Roselló (que va entrar l'any 1.966, sent D. José Lopez Sellés l'Administrador) van estar indemnitzats i quedaren aturats. També estava D. Emilio Patiño (que va entrar lany 1.971) i donava classes al Claret i a les Dominiques. Però a setembre del mateix any els cridaren per si volien continuar treballant al Col·legi encara que el Titular era l'Arquebisbat. Per descomptat que acceptaren i tornaren al Centre.

El curs 1973-74 encara continuaren alguns dels Pares Claretians, tot i que vingué per assabentar-se del funcionament del Centre D. José Vilaplana Blasco (actual Bisbe de Santander).

Des d'aleshores han passat diversos titulars. A D. Vicente Agustí el va substituir D. Salvador Gimenez (actual Bisbe de Lleida), després D. Juan Garcerá Belenguer, D. Luis Suso, D. Juan José Portero i, a continuació, D. Juan Aguilar. Després arribaria l'època de D. Rafael Mira Ferrandis, D. Ramón Crespo i D. Rafael Cerdá (hui Delegat Diocesà d'Ensenyança). El segle XXI ha estat molt marcat pel canvi educatiu apostant per la innovació i l'acompanyament amb D. Javier Grande, D. Pablo Valls, D. José Domenech, mentre que, actualment, el Titular és D. Pablo Soriano.

Durant l'any 2017, aprofitant el 50 aniversari de l'actual centre educatiu i de la formació reglada, es varen realizar diferents actes commemoratius on van ser protagonites tants els actuals com antics alumnes, com els professors, claretians i famílies. Un dels fruits d'este aniversari va ser l'edició d'un llibre on recull el passat i present de Claret Xàtiva a més de la benedicció d'una placa commemorativa.

 

Les Persones

 

Els rectors que han passat pel Col·legi són: D. Jesés Catalá (hui Bisbe de Madrid-Alcalá), D. Jesús Rodriguez, D. César Buendía (missioner a Perú), D. Alberto Mestre, D. Vicent Ribes (†), D. José Luis Sanchez, D. Mario Bataller, D. Paco Tomás, D. José Verdeguer, D. Jordi Miró, D. Blas Sales, D. Paco Domenech, D. Paco Bort, D. Diego Ferrándiz,...

Cal ressenyar la magnífica tasca que han realitzat les monges que han passat pel Centre i que pertanyen a l'orde “MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN”. Caldria recordar a les Germanes Maria Elena Blasco, Josefina Izarbe, Celia Balea, Maria Castillo Gadea, Isabel Azcárate, Rosalía Pérez (†), Mª Milagros Múgica, Conchita Arnesto, Arantxa Arana, Marina Balea, Mª Blanca Caicedo y Margarita Abecia.

Quant al professorat que ha passat pel Centre la llista és molt extensa. Des de Marita Roselló, Antonio Sanchez, Miguel Cerdá, Emilio Belda, Emilio Patiño que ja provenien dels Pares Claretians, hem de ressenyar entre d'altres, els següents: Vicen Lopez, Rosa Esteve, Ángel Martínez, José Mas, Vicent Martí, Daniel Meseguer, Ramón Vila, Fernando Marchirant, Trini Garcia, José del Campo, Antoni Torres, Neus Pascual, José Ramón Navarro, Santiago Mollá, Alejandro Inza, Eugenio Blasco (†), Maria Olmos, Mª Carmen Maravall, Miquel Moscardó, Mª José Úbeda, Antoni Mira, Antonio Aparicio, Lola Gomez, Jesús Sánchez, Pilar Sancho, Rafa Estrada, Mª Carmen Ferrandis, Javier Moya, Teresa Garcia, Jose Manuel Vidal, Miguel Angel Martí, Máximo Climent, Ana García, Enrique Monfort, Antoni Molins, Carmina Almiñana, Antonio Bolinches, Juan Carlos Garcia del Busto, Josep Besalduch, Francisco Cogollos, Juan Vaello, Mercedes García, José Luís Giner, Pilar Beltrán, Maria Álvarez, Fani Sancarlos, Vicen Real, Llanos Fitó, Elena Albertos, Manolo Fraile, Tere Espí, Tere Pérez, Antonio Briz, Víctor Martínez, Rosa Pilar Tormo, Manuel Díaz, Encarna Bataller, Enric Sancho, Marga Arnau, Amparo Albentosa, Maria Bou...

 

El Seminari Menor

 

El Seminari Menor ha estat diverses vegades al Col·legi Claret, on està actualment. El curs 74/75 vingueren de Moncada. Primer va estar de Superior D. José Vilaplana i com a formadors D. Gil Herreros, D. Javier Salinas (hui Bisbe de Tortosa), D. Ismael Valls i D. Félix Duart. Els alumnes anaven a classe a l'Institut Josep de Ribera. En acabar el curs 79/80 es trasllada el Seminari a Moncada.

A setembre de 1990 sent Arquebisbe de València D. Miguel Roca Cabanellas torna el Seminari al Col·legi Claret, sent Superior D. Ramón Crespo; formadors D. Rafael Mira, D. Jordi Morant i D. Rafael Vaello. Com a Director Espiritual estava D. Juan Mateo.

En 1995 l'Arquebisbe de València D. Agustin Garcia Gasco nomena Rector a D. Rafael Cerdá Capuz i com a formadors a D. Rufino Molano, D. Camilo Bardisa, D. Pablo Tomás, D. Juan José Lopez, D. Rafael Vaello, D. Agustin Alcayde i D. Salvador Valls. El Director Espiritual era D. Amadeo Romá.

En 2004, novament l'Arquebisbe de València D. Agustin Garcia Gasco nomena Rector a D. Javier Grande Ballesteros i com a formador a D. Juan José Pacheco. El Director Espiritual és D. Rafael Vaello. En 2015 es produeix un nou canvi a la direcció del Seminari Menor i titularitat del col·legi Claret, sent nomenat D. Pablo Valls Espinosa fins a juliol de 2019 on el substitueix breument D. José Domenech Bardisa. L'últim canvi en la direcció es produeix en juliol de 2021 en la figura de D. Pablo Soriano.