¡Bienvenidos a Claret Xàtiva! Gracias por elegirme

La Biblioteca del Col·legi Claret, un Projecte de Futur:

Objectius

 

1. Fomentar l’hàbit lector dels alumnes mitjançant:

  • Prèstec dels fons.
  • Realització d’activitats relacionades amb la lectura.

 2. Que la biblioteca esdevinga un lloc de consulta per a l’alumnat.

 3. Que servisca de lloc d’estudi i realització de treballs escolars tant amb fons propis com de la biblioteca.

 

Equip de biblioteca i horari

 

L’Equip està format pel professor responsable, el grup de professors encarregats de la biblioteca durant l’horari setmanal i l’equip de coordinació del Pla de Foment Lector del centre: format per les COCOPE de Primària i Secundària.

L’horari s'ha ampliat durant el migdia i, ara mateix, és de dilluns a dijous de 12’00 a 15’15 h. i els divendres des de les 13 fins a les 15’15 h. La resta de l'horari serà durant les hores lectives i s'ofertarà a tots els cursos per a poder realitzar treballs aprofitant els fons de la biblioteca, així com per a realitzar activitats promogudes per l'Equip de la biblioteca.

 

Present i futur:

 

La biblioteca del Col·legi està ubicada a la planta baixa, de fàcil accés, amb una bona il·luminació i allunyada del soroll. És un espai prou gran de 65 m2, amb un volum documental d'uns 2500 volums organitzats per matèries.

L'Equip està realitzant mitjançant un model de fitxes un registre complet dels fons, i elaborant  fitxes de prèstec i un carnet de lector per a poder treure llibres. Les condicions de prèstec, les normes a tenir en compte i els drets i els deures tant dels usuaris com de l'Equip responsable estan reflectats al Projecte elaborat. La biblioteca disposa d'un ordinador per al bibliotecari i disposarà de quatre ordinadors per als usuaris -sense connexió a Internet- on estaran registrades les Enciclopèdies més actuals per al seu ús.

La classificació dels fons estem fent-la basant-nos en el sistema CDU (Classification Decimal Universelle).